ikke logget ind | login
Fritvalgsdatabsen

Velkommen til Fritvalgsdatabasen

 

I Fritvalgsdatabasen skal alle kommunale myndigheder offentliggøre deres kvalitets- og priskrav i forhold til leverandører på ældreområdet. Databasen giver let adgang til de offentliggjorte kvalitets- og priskrav samt godkendte leverandører til ydelserne madservice, personlig pleje og praktisk hjælp. I databasen offentliggøres endvidere de generelle krav, som stilles til plejehjem og leverandører af madservice og hjemmehjælp. Derudover samles også relevant information vedrørende frit valg på ældreområdet.

Det er kommunen, som er forpligtiget til at ajourføre oplysningerne, hvis der f.eks. sker en ændring i prisen på baggrund af en efterkalkulation. Som følge af en ændring i prisen skal denne opdateres her jf. bekendtgørelse nr. 299 af 25. marts 2010 § 19 stk. 1.

 

Kommuneoplysninger

Der er 24 kommuner der har under 2 leverandører tilknyttet ydelsen praktisk hjælp
Ydelser   Antal leverandører
   Madservice med udbringning 99
   Madservice uden udbringning til hjemmet 50
   Personlig pleje i hverdagstimer 234
   Personlig pleje på øvrige tider 225
   Praktisk hjælp 466

Se landets højeste og laveste priser
Du har mulighed for at udtrække udførlige og historiske data her

Leverandører

Der er 21 igangværende udbud på landsplan.
Der er 852 private ud af 1033 leverandører på landsplan.
Jeg er (brugertype)

Jeg er fra (Kommune)


Socialstyrelsen| Edisonsvej 18, 1. sal | 5000 Odense C | support.socialstyrelsen.dk | support@socialstyrelsen.dk